Mitul Isus I – Începuturile misticismului
Mitul Isus II – Meme
Mitul Isus IV – Mitul eroului
Mitul Isus V – Iisus, personaj istoric?
Mitul Isus VI – Rivalii lui Iisus
Mitul Isus VII – Ingredientele succesului
Mitul Isus VIII – Viitorul